Đang tải

Nền kinh tế Vương quốc Anh thu hẹp bất ngờ trong 2 tháng

Image by: Invest 318

Số người đang làm việc ở Anh giảm 12.000 người trong quý xuống còn 32,493 triệu người trong ba tháng tính đến tháng 1 năm 2022, so với dự báo tăng 23 nghìn người. Sau khi tỷ lệ việc làm tăng kể từ đầu năm 2012, tỷ lệ này giảm từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus vào tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, đã có sự gia tăng kể từ cuối năm 2020. Nhân viên toàn thời gian đã thúc đẩy sự gia tăng tỷ lệ việc làm trong thời gian ba tháng gần nhất. Trong khi số lượng nhân viên bán thời gian giảm mạnh trong đại dịch coronavirus, con số này đã tăng lên kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, số lượng lao động tự làm vẫn ở mức thấp sau khi đại dịch coronavirus giảm dần.

Tags:

Biên tập viên Invest318