Đang tải

Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất

Image by: Invest 318

Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức thấp kỷ lục 0,1% trong tháng thứ 15 liên tiếp trong cuộc họp tháng 3 năm 2022, như dự kiến.

Tags:

Biên tập viên Invest318