Đang tải

Nhà đầu tư Nhật Bản giảm đầu tư vào trái phiếu nước ngoài 

Nhà đầu tư Nhật Bản giảm đầu tư vào trái phiếu nước ngoài 
Image by: Invest 318

Nhà đầu tư Nhật Bản chuyển sang bán ròng trái phiếu nước ngoài trong bối cảnh dòng vốn trú ẩn an toàn vào trái phiếu bằng đồng yên, khi các nhà đầu tư trong nước rút vốn ra khỏi tài sản nước ngoài do những bất ổn xung quanh biến thể omicron và kết quả là tiền tệ những rủi ro. Các tổ chức Nhật Bản cũng cắt giảm nắm giữ trái phiếu nước ngoài để tìm kiếm lợi suất cao hơn và thu hẹp sự chênh lệch về tài sản và nợ của họ. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã bán ròng trái phiếu nước ngoài trị giá 1.588,5 tỷ yên trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 12, đảo ngược mức mua ròng 458,9 tỷ yên trong tuần trước.

Tags:

Biên tập viên Invest318