Đang tải

Nhận định giá EUR/USD: Xu hướng trong ngắn hạn

Image by: Quang Huy

EUR/USD hiện tại xu hướng của năm đang là xu hướng giảm.Nhưng hiện tại khung W đang báo cho 1 tín hiệu hồi phục trong ngắn hạn.

Khung D những ngày đầu tuần đầu tháng đã điều chỉnh nhẹ xong hiện tại đang tạo mô hình 2 đáy tại D. Khung H4 hiện cũng đã đưa ra tín hiệu tăng.

Mục tiêu trong ngắn hạn EU tăng 1.4230.

 

Tham khảo thêm nhận định - trao đổi kiến thức: https://zalo.me/g/oesbdd942

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.