NHẬN NGAY BONUS 50$ KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN GO MARKETS

image-6.png

 

1. Đối tượng:  Dành cho khách hàng mới mở tài khoản từ 01/03/2024 đến 30/04/2024         
2. Một địa chỉ IP chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất                
3. Thời gian giao dịch: 60 ngày                
4. Có thể rút cả gốc lẫn lãi                
5. Tiền thưởng 50$ và tiền lãi chỉ có thể được rút ra nếu tài khoản giao dịch đủ điều kiện: tối thiểu 5 lot tiêu chuẩn FX và kim loại trong vòng 60 ngày.                
Lưu ý:                 
-  Tiền thưởng 50$ không thể chuyển khoản nội bộ                
-  KH sẽ được cấp 1 tài khoản 50$ mới và tiền thưởng giao dịch sẽ được cộng vào tài khoản trong vòng 24h.   -  Lệnh giao dịch cần mở tối thiểu 15 phút.            


*Sau khi nhận tài khoản 50$, KH vui lòng đăng nhập trên https://mygo.gomarkets.eu và chấp nhận điều khoản của chương trình để bắt đầu tiến hành giao dịch.                

Vui lòng liên hệ trực tiếp hỗ trợ sàn GO Markets/ Invest318 để được hướng dẫn chi tiết.