Đang tải

Nhật Bản giữ nguyên tỷ giá lãi suất 

Image by: Invest 318

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ngắn hạn chủ chốt ở mức -0,1% và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 0% trong cuộc họp tháng 3, bằng một cuộc bỏ phiếu 8-1, như được nhiều người mong đợi.

Tags:

Biên tập viên Invest318