Đang tải

NHTW Trung Quốc lại giảm lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm

Image by: Invest 318

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất cho vay chuẩn một lần nữa trong ngày 20/01, vì lo ngại về đà giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

PBoC hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm từ 3.8% xuống 3.7%.

Lãi suất cơ bản với khoản vay 5 năm được giảm 5 điểm cơ bản, từ 4.65% xuống 4.6%, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Tháng trước, PBoC giảm lãi suất cho vay cơ bản đối với khoản vay 1 năm lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Lãi suất cho vay cơ bản ảnh hưởng tới lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và hộ gia đình tại Trung Quốc.

Hầu hết các khoản cho vay hiện tại và khoản cho vay mới đều dựa trên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm, trong khi lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng tới việc định giá khoản thế chấp nhà ở.

(Theo CNBC)

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags:

Biên tập viên Invest318