Đang tải

PBOC bơm thêm 500 tỷ Nhân dân tệ cho vay trung hạn

PBOC bơm thêm 500 tỷ Nhân dân tệ cho vay trung hạn
Image by: Invest 318

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiêm một CNY 500 tỷ một năm cho vay trung hạn (MLF) nhưng vẫn giữ lãi suất không đổi ở 2,95% trên ngày 15/12 năm 2021. Ngân hàng trung ương cho biết quyết định trước đó của PBOC về việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng cũng có hiệu lực, giải phóng 1,2 nghìn tỷ CNY quỹ dài hạn. PBOC cũng đã bơm 10 tỷ CNY trái ngược trong 7 ngày vào hệ thống ngân hàng, trừ đi lượng tương tự của các hoạt động thanh khoản ngắn hạn như vậy trong cùng ngày.

Tags:

Biên tập viên Invest318