Phân tích giá EUR/AUD: tiềm năng Tăng Giá dài hạn

EUR/AUD đang trong một mô hình tam giác, thị trường nèn khá nhỏ và có khả năng sớm phá cản ra bên ngoài.

Về ngắn hạn chúng ta thấy rằng vị thế hiện tại, khả năng tăng giá và giảm giá là như nhau. Thực hiện giao dịch theo thị trường khi giá break out khỏi mô hình tam giác.

Khuyến nghị:

Về dài hạn, EUR/AUD có khả năng cao sẽ có một con sóng tăng rất mạnh.Thực hiện BUY dài hạn khi:

1. Tỷ giá vượt cản trên mô hình tam giác

2. khi giá giảm về mức hỗ trợ ~ 1.59100

Mức chốt lời kỳ vọng : TP1 = 1.62000 ; TP 2 = 1.64000   ; TP 3 = 1.6800

Mô tả phân tích trong biểu đồ dưới đây. 
Chúc các bạn giao dịch thành công!

Biểu đồ D1: 

Tham khảo thêm Nhận định và trao đổi Kiến thức Thị trường Tài chính  TẠI ĐÂY


Bài viết tham khảo


GO Markets