Phân tích Forex AUD/JPY: Đang vào một đà tăng giá đáng kể trong hôm nay

Phân tích Forex AUD/JPY: Đang vào một đà tăng giá đáng kể trong hôm nay

Hôm nay, cặp tiền tệ AUD/JPY đang trong một đà tăng giá khá tốt. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục tăng và lên tới các mức giá 81.330 - 81.600 trong ngày hôm nay.

Khuyến nghị:

Canh Buy ở vùng giá hiện tại 81.000

TP1: 81.330

TP2: 81.600

 

Biểu đồ h4


Bài viết tham khảo