Now Loading

Phân tích Forex: EUR/CHF đang chuẩn bị cho một pha tăng giá

Phân tích Forex: EUR/CHF đang chuẩn bị cho một pha tăng giá
Image by: DAVID BACH

Sau rất nhiều thời gian giảm mạnh, hiện tại EUR/CHF đã đi ngang tích tụ chuẩn bị cho một pha tăng giá. 

mô tả chi tiết trong hình phân tích bên dưới

Khuyến nghị: Canh buy tại vùng giá hiện tại

Biểu đồ D1:

Tags: