Now Loading

Phân tích Forex EUR/CHF: Giá đang đạt một ngưỡng hỗ trợ cho cung D1 và chuẩn bị Tăng Giá

Phân tích Forex EUR/CHF: Giá đang đạt một ngưỡng hỗ trợ cho cung D1 và chuẩn bị Tăng Giá
Image by: DAVID BACH

Hiện tại EUR/CHF đang ngay ở vị trí có thể thực hiện một lệnh Buy dài hạn cho cung D1.

Sau nhiều ngày giảm liên tiếp, EUR/CHF đang đạt một mức hỗ trợ quang trọng và dự kiến sẽ TĂNG MẠNH trở lại trong tuần này.

Khuyến nghị:

Thực hiện Buy ở vùng giá hiện tại : 1.0732

TP 1: 1.080

TP2: 1.085

SL: 50 pips

Mô tả phân tích trong hình bên dưới:

Biểu đồ D1:

Tags: