Now Loading

Phân tích Forex EUR/GBP: Giá tiếp tục đà giảm

Phân tích Forex EUR/GBP: Giá tiếp tục đà giảm
Image by: DAVID BACH

EUR/GBP trong ngày hôm qua đã pha vỡ ngưỡng hỗ trợ của các cung thời gian dài, hiện tại đang giao động khá nhỏ quanh mức giá 0.849xx chuẩn bị cho một đà giảm mạnh. 

Phân tích cho thấy EUR/GBP trong hôm nay có thể giảm về mức giá 0.845

Khuyến nghị: Canh Sell trong khoảng 0.849 - 0.850

TP: 0.845

SL: 0.852

Biểu đồ H4:

Tags: