Phân tích Forex EUR/GBP: Giá tiếp tục giảm và có khả năng tăng giá vào phiên Âu-Mỹ

Phân tích Forex EUR/GBP: Giá tiếp tục giảm và có khả năng tăng giá vào phiên Âu-Mỹ

Phân tích Forex EUR/GBP ngày hôm nay cho thấy EUR/GBP đang trong một đà Sideway cho cung H4.

Nhận định: Thị trường sẽ tiếp tục giảm về mức giá 0.8500 - 0.8516 sau đó sẽ có sự tăng trở lại lên mức giá 0.8540 theo phân tích trong hình bên dưới.

Khuyến nghị: Giao dịch theo chiến lược phân tích.

Biểu đồ h1:


Bài viết tham khảo