Phân tích Forex EUR/USD: Giá đang nén lại chờ một pha bứt phá tăng

Phân tích Forex EUR/USD: Giá đang nén lại chờ một pha bứt phá tăng

Hiện nay EUR/USD đang ở khoảng giá hỗ trợ của một pha Sideway cho cung nến D1.

Cung H1 đang nén rất nhỏ chờ đợi một pha bứt phá. Phân tích cho thấy thị trường khả năng rất cao sẽ thực hiện một pha tăng giá trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Canh Buy quanh mức giá 1.175

SL: 1.172

Tp: 1.180

Chúc mọi người chốt lời thành công!

Biểu đồ h1:


Bài viết tham khảo