Phân tích Forex EUR/USD: Giá giảm nhẹ tạo đà cho một pha tăng mạnh

Phân tích Forex EUR/USD: Giá giảm nhẹ tạo đà cho một pha tăng mạnh

Phân tích Forex EUR/USD cho thấy giá vẫn đang đi đúng theo đúng phân tích tuần.

Như vậy, thị trường hôm nay có xu hướng giảm nhẹ về vùng giá 1.1788 - 1.1803 để tạo đà cho một pha tăng mạnh sau đó lên lại vùng giá 1.1890.

Khuyến nghị: Giao dịch theo phân tích trong hình bên dưới

Biểu đồ D1

...

Tham khảo lại biểu đồ phân tích tuần này của EUR/USD:

Biểu đồ D1


Bài viết tham khảo