Now Loading

Phân tích Forex GBP/AUD: Chuẩn bị cho một pha tăng giá

Phân tích Forex GBP/AUD: Chuẩn bị cho một pha tăng giá
Image by: DAVID BACH

GBP/AUD đang giao dịch ngay gần vùng giá chúng ta có thể canh Buy.

Hiện nay GBP/AUD đang thực hiện một pha Sideway và giá hiện tại đang chạm ngưỡng hỗ trợ ở vùng giá 1.875xx - 1.878xx, dự kiến sẽ có một pha tăng giá đáng kể trong chiều nay.

Khuyến nghị: Canh Buy tại : 1.875xx - 1.878xx

SL: 1.873

TP: 1.885

Biểu đồ h4

Tags: