Now Loading

Phân tích Forex GBP/AUD: Giá thực hiện một pha test lại đỉnh rồi GIẢM MẠNH

Phân tích Forex GBP/AUD: Giá thực hiện một pha test lại đỉnh rồi GIẢM MẠNH
Image by: DAVID BACH

GBP/AUD sau đà tăng liên tiếp của những ngày qua, thị trường đang treo ngang và bó thắt lại rất nhỏ. Dự sẽ có một pha giảm mạnh về vùng giá 1.875 - 1.878 trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, trước khi giảm có thể sẽ là một pha tăng test lại đỉnh 1.893.

Tham khảo giao dịch theo mô tả trong hình phân tích bên dưới

Biểu đồ h1:

Tags: