Now Loading

Phân tích Forex GBP/AUD: suy yếu lực tăng - có khuynh hướng Sideway trong hôm nay

Phân tích Forex GBP/AUD: suy yếu lực tăng - có khuynh hướng Sideway trong hôm nay
Image by: DAVID BACH

Cặp GBP/AUD đã suy yếu sau những ngày tăng trưởng liên tiếp. Phân tích cho thấy  GBP/AUD có khuynh hướng Sideway tầm đỉnh hiện tại trong khoảng 1.184 - 1.191 trong ngày hôm nay.

Khuyến nghị: Giao dịch theo pha Sideway theo mô tả trong hình bên dưới

Biểu dồ H1:

 

Tags: