Now Loading

Phân tích Forex GBP/CAD: Một thương mại BUY lên tại vùng hỗ trợ H4

Phân tích Forex GBP/CAD: Một thương mại BUY lên tại vùng hỗ trợ H4
Image by: Mr. KG

Giá của GBP/CAD hiện tại đang test lại khu vực hỗ trợ H4, về mặt động lượng lực bán đã giảm thể hiện qua 2 cây H4 gần nhất. Mời Anh chị theo dõi thêm video nhận định để có được chiến lược giao dịch tốt nhất:
 

 

Chúc Anh Chị có một thương mai giao dịch thành công!
-KG-

Tags:


Bình luận
Mr. KG

1 tháng trước

Tín hiệu đã đi dược 80% target