Phân tích Forex GBP/JPY: Tỷ giá đang thu hẹp dần - chuẩn bị cho một pha tăng giá

Phân tích Forex GBP/JPY: Tỷ giá đang thu hẹp dần - chuẩn bị cho một pha tăng giá

GBP/JPY đang thực hiện một pha đi ngang thu hẹp dần trong mức giá 152.000 - 152.375, dự kiến trong chiều nay GBP/JPY sẽ có thể thực hiện một pha tăng giá tương đối mạnh.

Khuyến nghị:

Canh Buy khi GJ phá vỡ mức giá 152.375.

TP: 153.200 - SL: 151.900

Biều đồ h4:


Bài viết tham khảo