Now Loading

Phân tích Forex USD/CHF: Giá chuẩn bị giảm - rồi tăng trở lại

Phân tích Forex USD/CHF: Giá chuẩn bị giảm - rồi tăng trở lại
Image by: DAVID BACH

USD/CHF đang ở ngay vùng Sell ngắn hạn từ giá hiện tại 0.922xx - 0.923xx về mức giá 0.914xx - 0.915xx.

Sau pha giảm dự sẽ có một sóng tăng lên vùng giá hiện tại

Phân tích cụ thể tronh hình bên dưới

Khuyến nghị:

Canh sell tại vùng giá hiện tại: 0.922xx - 0.923xx

TP: 0.915

SL: 0.927
Canh Buy tại vùng giá 0.914xx - 0.915xx

TP: 0.922
SL: 0.911

Biểu đồ h4:

--------------------------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm Nhận định và trao đổi Kiến thức Thị trường Tài chính  TẠI ĐÂY

Tags: