Now Loading

Phân tích Forex USD/JPY: Giá có xu hướng Sideway theo mô hình tam giác

Phân tích Forex USD/JPY: Giá có xu hướng Sideway theo mô hình tam giác
Image by: DAVID BACH

Cặp USD/JPY đang đi Sideway trong mô hình tam giác theo biểu đồ dưới đây.

Khuyến nghị: Giao dịch theo mô hình phân tích

Hiện tại đang có điểm Buy trong khoảng 109.5 - 109.6

Biểu đồ h4:

Tags: