Now Loading

Phân tích Forex USD/JPY: Giá đang nằm trong vùng Buy ngay bây giờ

Phân tích Forex USD/JPY: Giá đang nằm trong vùng Buy ngay bây giờ
Image by: DAVID BACH

USD/JPY hiện tại đang nằm ở ngưỡng kháng cự của cung H4. Các cung D1, W1, MN đang Sideway nên chúng ta có thể thực hiện BUY cho cặp USD/JPY ngay bây giờ ở mức giá 109.325 - 109.49

Nếu thị trường đi đúng kỳ vọng, chúng ta có điểm TP cho lệnh Buy tại 110.2-110.4 - đồng thời chúng ta cũng có thể SELL tại đây.

Mô tả cụ thể trong hình phân tích bên dưới.

Biểu đồ h4:

 

 

Tags: