Đang tải

Phân tích giá AUD/USD: Chiến lược canh BUY AU ngắn hạn

Phân tích giá AUD/USD: Chiến lược canh BUY AU ngắn hạn
Image by: Quang Huy

Hiện tại W tuần trước của AU đã có 1 dấu hiệu báo hiệu lên tương đối rõ ràng.Khung D cũng bắt đầu đang điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tạo mô hình 2 đáy ở D.

Để nhìn tổng quát hơn cục diện thì H4 sẽ thấy khá rõ ràng đang là nhịp điều chỉnh của sóng giảm đầu tiên.

H1 đang điều chỉnh có thể sẽ là nhịp cuối cùng của đợt sóng hồi h4 

Khuyến nghị: BUY AU: 0.70800

SL: 0.0.70400

TP: 0.7250

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.