Đang tải

Phân tích giá EUR/CAD: chuẩn bị thực hiện một pha Tăng giá khá mạnh sau một đợt giảm dài hạn!

Phân tích giá EUR/CAD: chuẩn bị thực hiện một pha Tăng giá khá mạnh sau một đợt giảm dài hạn!
Image by: DAVID BACH

Phân tích kỹ thuật  cho thấy EUR/CAD chuẩ bị thực hiện một pha Tăng giá khá mạnh sau những ngày giảm dài vừa qua.

Xét cung nến MN và W1 đang ở vùng đáy của một pha Sideway.

Các cung ngắn hạn đã có dấu hiệu "quá bán", lức mua bắt đầu xuất hiện

Khuyến nghị:

Canh Buy tại vùng giá hiện tại: 

BUY NOW EUR/CAD 1.44970

SL  : 1.44400

TP1: 1.45400

TP2: 1.45900

TP3: 1.46500

Biểu đồ W1:

Biểu đồ h4:

Tham khảo thêm Nhận định và trao đổi Kiến thức Thị trường Tài chính  TẠI ĐÂY

Tags: