Đang tải

Phân tích giá EUR/USD: Chiến lược BUY EUR/USD trong ngày

Image by: Quang Huy

Các khung W, D, H4 đang có tín hiệu tăng trở lại. Sau ngày thứ 5 đi sideway điều chỉnh lại khung H4 sau ngày thứ 4 tăng mạnh trước đó. Nhiều khả năng hôm nay EU sẽ tăng một mạch đến đêm muộn quay lại mức giá 1.13560 để quay lại xác nhận báo tăng lại ngắn hạn trong thời gian sắp tới.

Nếu EU nay đi đúng kế hoạch thì nhiều khả năng tuần sau Eu tăng sẽ mạnh trở lại 1.15100. Khi 2 mục tiêu này đạt được thì EU sẽ hướng đến xu hướng tăng trung hạn dài hạn đó là 3 tháng của đầu năm 2022 đạt mức giá 1.19000

Khuyên nghị: BUY EU giá hiện tại :1.12970

TP:1.12540

SL:1.12700

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.