Đang tải

Phân tích giá GBP/JPY: Chiến lược BUY GBP/JPY trong ngày

Image by: Quang Huy

Hiện tại tổng thể các khung to W - D - H4 đều đang thể hiện xu hướng tăng khá đẹp. Khung W hiện đang có tín hiệu hồi lại sau vài tuần điều chỉnh tương đối nhiều. Khi mà W ủng hộ cho các khung dưới còn lại nó sẽ tạo tiền đề cho khung nhỏ được tăng với lực tốt hơn.

Khung D hiện đang tiệm cận vùng giá 152.250 nhiều khả năng tối nay có nhiều tin về GBP thì có thể sẽ là chất xúc tác tốt nhất trong tuần để giúp GBP/JPY có nhịp tăng khá mạnh hôm nay.

H4 - H1 đang bắt đầu có nhịp điều chỉnh nhẹ quanh vùng giá 151.00 - 150.850 đây sẽ là vùng giá hỗ trợ khá tốt cho 1 nhịp mua vào.

Khuyến nghị BUY GBP/JPY: 150.900

SL:150.500

TP 152.250

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.