Đang tải

Phân tích giá GBP/JPY: tỷ lệ vàng 61,8% là tâm điểm

Image by: Vân Anh

Phe bò đang tích lũy giá từ mức cơ bản hàng ngày giữa 149 và 151 trong một phạm vi tương đối rộng và không có sự sai lệch về hướng tại thời điểm này.

Mức hỗ trợ hàng ngày đã giữ vững hết lần này đến lần khác và điều đó khiến cho đà tăng bị lộ ra khi phá vỡ mức 151,20 trong biểu đồ. Việc tiến tới tỷ lệ vàng 61,8% đặc biệt phù hợp với mức hỗ trợ cũ gần 152,50.

Tuy nhiên, việc phá vỡ mức hỗ trợ hàng ngày sẽ mở ra nguy cơ giảm đáng kể. 140/142.50 sẽ là mục tiêu dành cho phe gấu định vị cho sự giảm giá trong một kịch bản như vậy, theo biểu đồ hàng tuần sau:

(Theo FXstreet)

Tags:

Biên tập viên tại Invest318