Đang tải

Phân tích giá GBP/USD: Chiến lược sell GBP/USD full tuần

Phân tích giá GBP/USD: Chiến lược sell GBP/USD full tuần
Image by: Quang Huy

Nhìn chung khung W của GU tuần trước vẫn báo là 1 tuần tăng.Nhưng xét kĩ hơn về khung D thì GU đang tăng khá nhiều mà khối lượng thì lại đang không đạt nhiều khả năng tuần này GU giảm khá mạnh.

H4 thì đi tương đối về các cấu trúc nên có thể trong nay mai sẽ bắt đầu quay lại giảm.Hiện tại chỉ cần chờ 1 tín hiệu tốt từ h1 thì có thể sell được GU

Hiện tại việc sell GU ở vị thế hiện tại gần như rất an toàn.GU đang là cặp đáng để trader full tuần này với mức tp cao rủi ro thấp

Dự kiến GU quay lại vùng 1.32500

Khuyến nghị canh SELL GU :1.36160

SL : 1.37000

TP1: 1.35000

TP2: 1.34250

TP3: 1.32500

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.