Đang tải

Phân tích giá GBP/USD: Chiến lược sell GBP/USD hết tuần này

Image by: Quang Huy

Khung D đã có tín hiệu giảm hôm t6 tuần trước sau 1 loạt ngày tăng khá nhiều.

Hiện tại H4 ngày đầu tuần có rất nhiều khả năng có thể điều chỉnh ở phiên á và âu trước khi tiếp tục điều chỉnh giảm nhiều khả năng GU sẽ có thể hồi về mức 1.37150.

H1 hiện tại ở phiên Á đang đi sw để tạo bẫy cả buy sell điểm vào k rõ ràng buổi sáng ngày đầu tuần có thể đứng ngoài quan sát

.Đến vào giữa hoặc cuối phiên âu quan sát thị trường khi này thị trường tương đối rõ ràng nên sẽ có những chiến lược kế hoạch được giao dịch tốt nhất

Khuyến nghị: SELL GU giá 1.37150

SL: 1.37600

TP: 1.36000

 

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.