Đang tải

Phân tích giá GPB/USD: Chiến lược BUY GPB/USD full tuần

Image by: Quang Huy

GU hiện MN W đã chạm vào vùng dmz hỗ trợ giá mua tốt. Sau 1 khoảng thời gian khá dài giảm sideway liên tiếp tại W D thì thứ 6 tuần vừa rồi W D của GU cho 1 tín hiệu buy lên khá đẹp.

Hiện tại H4 cũng đã có 1 nhịp tăng tốt để có thêm xác nhận cho 1 cú đảo chiều của GU trong ngắn hạn thậm trí là cả về mặt dài hạn của những tháng đầu năm 2022.

Do ngày thứ 6 H1 GU đã tăng 1 mạch đến đêm nên nhiều khả năng đầu tuần GU khi mở phiên sẽ có nhịp điều chỉnh ở H1 mức để đợi buy GU có điểm đẹp nhất và giảm thiểu rủi ro nhất 1.3210 có thể sẽ mua lên mức giá này sẽ nhiều khả năng đạt vào tối thứ 2 hoặc phiên âu của ngày thứ 3.

Trường hợp GU về 1.31500 từ bỏ chiến lược buy hết tháng.

Chiến lược canh BUY GU :1.32100

SL: 1.31650

TP:1.3360

 

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.