Đang tải

Phân tích giá GPB/USD: Chiến lược BUY GPB/USD ngắn hạn

Image by: Quang Huy

Thứ 2 và thứ 3 do Ngân hàng Anh nghỉ lễ nên nhiều khả năng GBP/USD vẫn chưa thể bứt phá được mà chỉ đi sideway. Đây có thể là 1 lý do rất hợp lý cho việc đi điều chỉnh ở các khung H1 - H4 sideway để tích lũy trước khi có 1 pha tăng mạnh trở lại.

Hiện tại khung W đang báo tăng khá đẹp.Khung D tuy cho tín hiệu điều chỉnh giảm nhưng để nhìn H1- H4 thì nhiều khả năng chỉ là đợt gom hàng cho tuần cuối tháng cuối của năm.

Mục tiêu trong tuần này của GBP/USD sẽ sẽ khoảng 1 mức 1.35500.

Khuyến nghị: BUY GBP/USD : 1.33700

TP: 1.35500

SL: 1.3325

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.