Đang tải

Phân tích giá GBP/USD: Chiến lược BUY SCALPING GBP/USD ngày 05/1

Phân tích giá GBP/USD: Chiến lược BUY SCALPING GBP/USD ngày 05/1
Image by: Quang Huy

Hiện tại H4 bên GBP/USD đang tạo 2 đỉnh setup cho 1 kèo sell rất đẹp để giảm sâu theo trend giảm của tuần.

Nhưng nhìn về tổng thể các khung W - D - H4 - H1 thì nhiều khả năng chỉ là 1 cú dụ sell của thị trường.

Mức tăng tối đa của GBP/USD  vẫn chưa đạt đủ biên độ của 1 đợt sóng tăng chính thức ở khung D.

Khuyến nghị: canh BUY GU 1.35050

SL: 1.34660

TP: 1.36100

Tags:

Chuyên phân tích tiền tệ ngắn,trung,dài hạn.Đưa ra những chiến lược giao dịch hợp lý cho từng giai đoạn thị trường.