Now Loading

Phân tích giá USD/JPY: Giá tiếp tục đi Sideway và thu hẹp dần trong ngày hôm nay

Phân tích giá USD/JPY: Giá tiếp tục đi Sideway và thu hẹp dần trong ngày hôm nay
Image by: DAVID BACH

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8, thị trường nói chung và USD/JPY nói riêng đã và đang tiếp diễn một pha Sideway thu hẹp dần. 
Phân tích biểu đồ USD/JPY cho thấy, tỷ giá của cặp tiền này đang có biên độ giao động thu hẹp dần và có diễn biến khó xác định xu hướng bởi sự không có chiều hướng rõ ràng. Điều này cũng giống như các cặp tiền tệ khác, trong đó có cả Gold.

Chúng ta cần theo dõi và kiểm tra những mô hình giá mà biểu đồ thị trường hình thành để xác định trước khi tham gia vào thị trường

Mô tả phân tích USD/JPY trong biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ H4:

Tham khảo thêm Nhận định và trao đổi Kiến thức Thị trường Tài chính  TẠI ĐÂY

Tags: