Đang tải

Phân tích giá XAU/USD: Giá Vàng Tăng trong khung Sideway cung H4 ngày 10/12

Image by: DAVID BACH

Giá Vàng ngày hôm qua đã có một nhịp giảm nhẹ theo đúng phân tích của các CG Invest318 với pha giảm từ 1787 - 1773.

Ngày hôm nay giá Vàng lại có một kỳ vọng tăng ngược trở lại theo đúng xu thế Sideway cung H4. Hôm nay giá Vàng có thể đạt các mức 1783 - 1786 - 1791 theo hình phân tích bên dưới.

Trong buổi sáng hôm nay, Giá Vàng vẫn còn khả năng giao động ngang quanh mức giá hiện tại 1779 về đến 1776 chờ đợi tin CPI vào lúc 8h30 tối nay.

Khuyến nghị đầu tư:
* Canh Buy quanh mức 1776

TP1: 1783

TP2: 1786.7

TP3: 1791

SL: 1772

* Canh Sell 1786.7 ~ 1791

TP: 1783

SL: 1796

Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công!
DavidBach !

Tags:

Hỗ trợ tư vấn về tín hiệu, mở tài khoản sàn Úc Top 1 liên hệ 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐁𝐚𝐜𝐡 Link hướng dẫn đầy đủ: https://bit.ly/DavidBachFX