Đang tải

Phân Tích giá XAU/USD: Ngày 16/12 - Canh sell Vàng sau bão

Phân Tích giá XAU/USD: Ngày 16/12 - Canh sell Vàng sau bão
Image by: DAVID BACH

Mặc dù thị trường có vẻ đã định giá hết các tin tức của buổi tối ngày hôm qua cho đến hết buổi sáng ngày hôm nay với nhiều tin tức quan trọng và lợi thế cho đồng USD, tuy nhiên giá Vàng vẫn tiếp tục theo đà tăng giá và có khả năng sớm đạt mức 1792 - 1795, sau đó mới có thể đảo chiều giảm trở lại.

Khuyến nghị:

Canh Sell tại các mức cản:

-  Sell ngắn tại 1785

-  Sell dài tại cản (1788 - 1790) và (1792 - 1795)

TP: 1777

SL: 1797

Chúc các Trader giao dịch thành công!

@David Bach!

 Tìm hiểu thêm tại đây.

Tags: