Đang tải

Phân tích nhận định tổng hợp ngày 06/04/2022

EUR/AUD (Xu hướng tăng)

 

z3319237140634_5990e3bc6066ce5f4d80c62778de2301

 

XAU/USD

Canh buy: 1910

Canh sell: 1950


z3319237099724_5ea4e0580407708a4998606733eca6a7

 

GBP/AUD (Xu hướng tăng)


z3319237107107_6fdf9b0f3cba1fadce2341d2f1015e0f

 

AUD/USD (Xu hướng giảm)


z3319237107137_8a0cdcb29a5bb10317a083cb64038e26

 

GBP/CHF (Xu hướng giảm)z3319237121399_d6c24a53baa461c02d95c4a0ac8728a5

 

USD/CHF


z3319237121447_842fc606e38bc74fa638b98c2707a162
 

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags: