Now Loading

Phân tích Tổng quan thị trường ngày 27/07/2021

Phân tích Tổng quan thị trường ngày 27/07/2021
Image by: DAVID BACH

1. GOLD 

Gold tiếp tục đà giảm và có thể về mức 1789 - 1784 trong ngày hôm nay và tăng trở lại vào cuối ngày.

Khuyến nghị: Xem xét điểm Sell ở vùng giá hiện tại: 1796 - 1800 USD/oz.

Biểu đồ h1:

 

2. EUR/GBP 

EUR/GBP đang trong một đà giảm nhẹ. Trong ngày hôm nay EUR/GBP có thể về mức giá 0.8527 - 0.8507.

Khuyến nghị: Sell ngắn hạn. Canh Buy tại mức giá 0.8507.

Biểu đồ H4:

 

3. EUR/USD

Tương tự như EUR/GBP, EUR/USD có một vùng giá giảm mạnh hơn và có thể về 1.177xx - 1.178 trong ngày hôm nay.

Khuyến nghị: Canh Sell quanh vùng giá hiện tại : 1.181

Biểu đồ h1: 

4. ADU/USD

ADU/USD đang trong một pha đi ngang cung H1. Hiện tại thị trường có khuynh hướng giảm quay trở lại vùng giá 0.7349 sau đó tăng ngược trở lại trong ngày hôm nay.

Khuyến nghị:

Canh sell ở vùng giá hiện tại 0.738 trở lên. Canh Buy ở vùng giá  0.7349

Biểu đồ h1:

5. GBP/AUD

GBP/AUD đang trong một đà tăng bền bỉ và mạnh mẽ của các khung thời gian dài MN, W1, D1.

Phân tích cho thấy thị trường sẽ có một pha tăng mạnh để tạo đỉnh trước khi có lực quay đầu.

Hôm nay thị trường có thể thực hiện một pha bứt phá tăng lên mức giá 1.882

Khuyến nghị: Canh Buy ở vùng giá hiện tại: Canh Sell quanh gái 1.882

Biểu đồ D1: 

6. USD/JPY 

USD/JPY đang trong đầu của một tuần giảm. Hôm nay thị trường có khuynh hướng đi ngang trong phiên sáng và có thể thực hiện một pha giảm trong Phiên Âu - Phiên Mỹ.

Khuyến nghị:
Canh Sell quanh mức gián 110.2.

TP1: 109.9

TP2: 109.5

Biểu đồ H1:

Tags: