Now Loading

Phân tích giá USD/JPY: thị trường đang bắt đầu vào đà tăng giá

Phân tích giá USD/JPY: thị trường đang bắt đầu vào đà tăng giá
Image by: DAVID BACH

Như đã nhận định sáng hôm nay, giá USD/JPY vừa phá vỡ mô hình phân tích và đang vào một đà tăng giá.

Khuyến nghị:

Buy USD/JPY ở mức giá hiện tại 110.000

TP: 110.700

SL: 109.600

Chúc mọi người giao dịch thành công!

Biểu đồ H4:

Tham khảo thêm Nhận định và trao đổi Kiến thức Thị trường Tài chính  TẠI ĐÂY

Tags: