Phân tích XAU/USD: Giá GOLD đang trong một pha nén rất nhỏ - chuẩn bị cho một pha bung mạnh!

Phân tích XAU/USD:  Giá GOLD đang trong một pha nén rất nhỏ - chuẩn bị cho một pha bung mạnh!

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy GOLD đang trong một pha bó BB rất mạnh của cung thời gian D1. Hiện tại mọi phân tích xác định xu hướng tăng hay giảm tiếp theo chỉ là một giả thuyết mà thôi. Thị trường có thể bung mạnh về bất kỳ hướng nào.

Chiến lược giao dịch đón đầu pha chạy dài của Gold: Lấy cây nến D1 ngày hôm qua làm điểm kháng cự (1815) và hỗ trợ (1807)

Khuyến nghị:

Thực hiện Buy khi thị trường phá vỡ kháng cự (1815):

TP: 1830-1833 ; SL 1807

Thực hiện Sell khi thị trường giảm phá vỡ hỗ trợ (1807):

TP: 1789 - 1793

SL: 1815

Biểu đồ D1


Bài viết tham khảo