Now Loading

Phân tích XAU/USD: Giá GOLD hôm nay lại trở về vị thế bó nhỏ - chuẩn bị một pha bung ra mạnh

Phân tích XAU/USD: Giá GOLD hôm nay lại trở về vị thế bó nhỏ - chuẩn bị một pha bung ra mạnh
Image by: DAVID BACH

Như chúng ta đã thấy ngày hôm qua giá GOLD thực hiện một pha bung ra rất mạnh theo đúng chiến lược đã đưa ra.

Và cuối ngày hôm qua thị trường lại co về trở lại trạng thái bó BB rất mạnh của cung thời gian D1. Như vậy, trong ngày hôm nay giá GOLD sẽ lại tích tụ và tiếp tục chuẩn bị cho một pha bung ra mạnh. Nó có thể mở về bất kỳ hướng nào.

Hôm qua thị trường thực hiện một pha tăng giá, như vậy hôm nay, theo vị thế hiện tại có thể thị trường ưu tiên hơn cho một pha giảm giá.

Chiến lược giao dịch đón đầu pha chạy dài của Gold: Vẫn theo chiến lược ngày hôm qua, lấy cây nến D1 ngày 3/8 làm điểm kháng cự (1815) và hỗ trợ (1807)

Khuyến nghị:

Thực hiện Buy khi thị trường phá vỡ kháng cự (1815):

TP: 1830-1833; SL 1807

Thực hiện Sell khi thị trường giảm phá vỡ hỗ trợ (1807):

TP: 1789 - 1793

SL: 1815

Biểu đồ D1:

Tags: