Phân tích XAU/USD: GOLD đã phá vỡ hỗ trợ 1807 và đang vào đà giảm

Phân tích XAU/USD: GOLD đã phá vỡ hỗ trợ 1807 và đang vào đà giảm

Như chúng ta đã thấy Gold đã phá vỡ mức hỗ trợ 1807 usd/oz ngày hôm qua và đang vào đà giảm, cho nên trong ngày hôm nay Gold sẽ có thể tiếp tục xuống về đến vùng giá 1790 usd/oz.

Nếu điều đó xảy ra, Gold sẽ lại co lên và thực hiện một pha đi Sideway để đóng nến tuần quanh mức giá 1799 usd/oz.

Mô tả chi tiết tronh hình phân tích bên dưới:

Biểu đồ h4:


Bài viết tham khảo