Phân tích XAU/USD: GOLD sau những con sóng mạnh mẽ - giờ đang vào một chu kỳ SIDEWAY

Phân tích XAU/USD: GOLD sau những con sóng mạnh mẽ - giờ đang vào một chu kỳ SIDEWAY

GOLD sau những pha biến động rất mạnh, giờ đây thị trường đang tiến hành một chu kỳ Sideway. Phân tích cho thấy Gold đang xác lập vùng Sideway trong khoảng từ 1723 lên đến 1752 - 1762 usd/oz.

Trong buổi sáng hôm nay Gold đang tiến hành một pha tăng giá trở lại lên vùng 1752 -1762 rồi sẽ giảm trở lại về 1723. Chi tiết mô tả trong hình phân tích bên dưới.

Khuyến nghị: Giao dịch ngắn hạn theo mô hình phân tích

Biểu đồ h1:


Bài viết tham khảo