Đang tải

Pháp công bố thâm hụt tài khoản vãng lai nhỏ nhất trong 4 tháng

Pháp công bố thâm hụt tài khoản vãng lai nhỏ nhất trong 4 tháng
Image by: Invest 318

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Pháp đã giảm xuống còn 1,79 tỷ EUR vào tháng 1 năm 2022 từ mức 7,04 tỷ EUR trong tháng trước. Đây là mức chênh lệch tài khoản vãng lai nhỏ nhất kể từ tháng 9 năm 2021, khi thâm hụt hàng hóa thu hẹp mạnh xuống 6,73 tỷ EUR từ 10,92 tỷ EUR vào tháng 12. Ngoài ra, thặng dư dịch vụ tăng lên 4,3 tỷ EUR từ 3,2 tỷ EUR. Trong khi đó, mức thiếu hụt thu nhập thứ cấp đã giảm xuống 3,26 tỷ EUR trong khi thặng dư thu nhập chính giảm xuống còn 3,87 tỷ EUR.

Tags: