Đang tải

Sản lượng công nghiệp của Vương quốc Anh tăng cao hơn dự báo trong tháng Một

Sản lượng công nghiệp của Vương quốc Anh tăng cao hơn dự báo trong tháng Một
Image by: Invest 318

Sản xuất công nghiệp ở Vương quốc Anh tăng 0,7% hàng tháng trong tháng 1 năm 2022, cao hơn dự báo của thị trường là tăng 0,1%. Mức tăng hàng tháng được dẫn đầu bởi mức tăng 0,8% trong lĩnh vực sản xuất, chủ yếu được thúc đẩy bởi sản xuất các sản phẩm cao su và nhựa (9,1%), và sản xuất kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại (5,0%). Ngoài ra, sản lượng khai thác và khai thác đá tăng 2,0%, điện và khí đốt tăng 1,0% trong khi cấp thoát nước giảm 1,5%. Tuy nhiên, sản lượng vẫn ở dưới mức trước COVID-19 ở ba trong bốn lĩnh vực sản xuất; khi so sánh với mức tháng 2 năm 2020.

Tags: