Đang tải

Sản lượng công nghiệp Ý giảm nhiều nhất trong 16 tháng

Image by: Invest 318

Sản xuất công nghiệp ở Ý giảm 3,4% so với một tháng trước đó vào tháng 1 năm 2022, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2020, và sau khi điều chỉnh tăng 1,1% vào tháng 12. Sản lượng giảm đối với năng lượng (-5,2%), hàng tiêu dùng không lâu bền (-4,6%), hàng hóa trung gian (-3,4%), hàng hóa tư bản (-1,6%) và hàng tiêu dùng lâu bền (-1,3%). Trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp giảm 2,6%, giảm so với mức tăng 4,8% đã được điều chỉnh tăng vào tháng 12 và bỏ lỡ kỳ vọng tăng 3,2%.

Tham khảo kênh tín hiệuTẠI ĐÂY

Tham khảo kênh tài liệuTẠI ĐÂY

Tags:

Biên tập viên Invest318