Đang tải

Sản lượng PMI xây dựng của Eurozone tăng cao nhất trong gần 4 năm

Sản lượng PMI xây dựng của Eurozone tăng cao nhất trong gần 4 năm
Image by: Invest 318

Chỉ số PMI xây dựng khu vực đồng tiền chung châu Âu của IHS Markit đã tăng lên 53,3 vào tháng 11 năm 2021 từ 51,2 vào tháng 10, cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong lĩnh vực xây dựng kể từ tháng 2/2018 trong bối cảnh nhu cầu tăng cường. Dữ liệu phân ngành cho thấy sự gia tăng bền vững trong hoạt động xây dựng nhà ở (mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2018), cũng như sự gia tăng thứ hai liên tiếp trong hoạt động xây dựng thương mại. Công việc xây dựng dân dụng tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ nhẹ nhàng hơn. Các công ty xây dựng đã mở rộng lực lượng lao động trong tháng thứ sáu liên tiếp và ở mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 nhưng sự chậm trễ nghiêm trọng của chuỗi cung ứng khiến lạm phát chi phí đầu vào tăng cao và gần mức cao kỷ lục. Ngoài ra, niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng nhưng các công ty vẫn tự tin rằng hoạt động sẽ tăng trong năm tới

Tags: