Đang tải

Sản lượng xây dựng của khu vực đồng tiền chung châu Âu Tăng trưởng ở mức cao nhất trong 7 tháng

Image by: Invest 318

Sản lượng xây dựng ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1 năm 2022, sau khi điều chỉnh tăng 0,2% vào tháng 12. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động xây dựng kể từ tháng 6 năm ngoái. Công trình xây dựng tăng 6,6% và hoạt động xây dựng tăng 3,5%.

Tags:

Biên tập viên Invest318