Đang tải

Sản lượng xây dựng của Vương quốc Anh tăng hơn dự kiến

Sản lượng xây dựng của Vương quốc Anh tăng hơn dự kiến
Image by: Invest 318

​​Sản lượng xây dựng ở Vương quốc Anh tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1 năm 2022, sau mức tăng 7,4% trong tháng trước và đánh bại kỳ vọng của thị trường là tăng 9,2%. Nhà ở mới tăng 11 phần trăm, tất cả công việc mới tăng 10,2 phần trăm và sửa chữa và bảo trì tăng 9,3 phần trăm. Trên cơ sở hàng tháng, hoạt động xây dựng tăng 1,1%, tháng thứ ba liên tiếp tăng.

Tags: